ES paramos projektai

Creating the future of Lithuania

UAB TEREKAS INVESTICIJOS Į EKSPORTO PLĖTRĄ

Įmonė pradėjo vykdyti projektą „UAB „Terekas“ investicijos į eksporto plėtrą“ (projekto kodas 03.2.1-LVPA-K-801-05-0176), kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo. Siekiant užtikrinti įmonės plėtrą, išskirtinis dėmesys teikiamas produkcijos pardavimų užsienio šalyse augimui. Pagrindinis UAB „Terekas“ naujų rinkų, užsienio klientų paieškos ir pritraukimo būdas yra dalyvavimas tarptautinėse užsienio parodose.

Projekto tikslas: sudalyvauti 8 užsienio tarptautinėse specializuotose maisto įrangos ir pakuotės parodose JAV, JK, Vokietijoje ir Prancūzijoje. Projekto veiklų pradžia – 2019-02-26 d., pabaiga – 2023-05-10 d.

UAB „TEREKAS“ INOVATYVIŲ PRODUKTŲ KŪRIMAS

UAB „ Terekas“ kartu su partneriu UAB „Ekspla“ vykdo projektą „Inovatyvių produktų kūrimas“ (projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0026), kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektas skirtas padidinti įmonės konkurencingumą tarptautinėse rinkose, sukuriant 4 naujus produktus. Projekto metu bus vykdomos MTEP veiklos, kurių metu bus sprendžiami moksliniai/ technologiniai neapibrėžtumai bei ieškoma naujų žinių, reikalingų naujų produktų sukūrimui.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-09-15.

UAB „TEREKAS“ INOVATYVIOS TECHNOLOGIJOS IR ĮRANGOS PROTOTIPO SUKŪRIMAS

UAB „ Terekas“ vykdo projektą „Inovatyvios technologijos ir įrangos prototipo sukūrimas“ (projekto kodas Nr. 13.1.1-LVPA-T-858-01-0007), kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto metu, vykdant MTEP veiklas, bus sukurta rinkos mastu nauja gamybos technologija ir jos pasekoje sukurtas naujomis kokybinėmis charakteristikomis pasižymintis įrenginio prototipas, skirtas gaminti apsauginių skafandrų (kurie yra tiek COVID-19 pacientų plaučių ventiliavimui skirtų skafandrų privalomasis komponentas, tiek nuo virusų apsaugančių apsauginių skafandrų, skirtų medicinos personalui, privalomas komponentas) korpusas iš PET medžiagos.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-03-31.

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB „TEREKAS“ INVESTICIJOS Į MAŠINŲ GAMYBOS PLĖTRĄ

Įmonė vykdo projektą „UAB „Terekas“ investicijos į mašinų gamybos plėtrą“ (projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0008), kuris iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektas pradėtas vykdyti 2017 m. spalio mėn., bus baigtas vykdyti – 2020 m. spalio mėn., tinkamų finansuoti išlaidų suma- 4 106 823,80 Eur, iš kurių finansuojama – 1 353 198,44 Eur suma.

Projekto metu bus pastatytas naujas gamybinis pastatas bei įsigyta nauja inovatyvi, moderni gamybos technologinė įranga, kuria planuojama pradėti serijinę PET taros formavimo įrenginių gamybą. Įgyvendinus projektą įmonė išplės gaminių gamybos ir pardavimų apimtis, todėl bus sudarytos sąlygos ženkliai padidinti sukuriamą pridėtinę vertę bei darbo našumą. Fizinį veiklos tęstinumą užtikrins darbui su nauja įranga sukurtos naujos darbo vietos, o veiklos rezultatų tęstinumą padės užtikrinti tolesnė aktyvi pagamintų gaminių realizacijos rinkų paieška užsienio valstybėse.

E. KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. Bus įdiegta pilna serviso savitarnos sistema, integruota su kitomis įmonės išteklių sistemomis, kuri leis užsisakyti įmonėje gaminamą produkciją bei serviso paslaugas, visą procesą atliekant savitarnos sistemoje (on-line).
Projekto biudžetas – 60 672,00 Eur, finansavimo intensyvumas – 75 proc.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip
Europos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pradžia 2022-03-29 d.
Projekto pabaiga 2023-03-29 d.